Η Κοινοπραξία

MIGRAFRICA

Η Migrafrica ιδρύθηκε και διοικείται από πρώην πρόσφυγες. Δημιουργήθηκε το 2013 με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης και της συμμετοχής των αφρικανών κυρίως προσφύγων στη Γερμανία και την Ευρώπη στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή των φιλόξενων κοινοτήτων υποδοχής τους.

Learning for Integration ry

Η αποστολή του Learning for Integration ry είναι η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της πολιτισμικής ευαισθησίας των παιδιών και των νέων μεταναστών, μεταναστριών και προσφύγων στη Φινλανδία και σε άλλες σκανδιναβικές χώρες, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στη νέα κουλτούρα και η ανάπτυξη μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

INDEPCIE SCA

Το INDEPCIE είναι ένας οργανισμός αφιερωμένος στην εξειδικευμένη κατάρτιση και έρευνα στον τομέα της ανθρώπινης ανάπτυξης. Για να το πετύχουμε αυτό, ερευνούμε και εφαρμόζουμε με επιστημονική αυστηρότητα τις τεχνικές της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, του Coaching και του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP).

Welcome Home International

Η Welcome Home International είναι μια μικρή ΜΚΟ που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018. Εμπνευστήκαμε από την εθελοντική εργασία όπου δεχτήκαμε πολλούς πρόσφυγες στα σπίτια μας ως οικοδεσπότες. Γίναμε το πρώτο σημείο επαφής γι’ αυτούς και συχνά ακολουθούσαμε με νομική υποστήριξη, ιατρική υποστήριξη και φιλία. Αναγνωρίσαμε τότε ότι οι τυποποιημένες μέθοδοι ένταξης που υιοθέτησαν οι αρχές κάλυπταν μόνο ένα μέρος των αναγκών τους.

E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP

Η E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP είναι κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων και πάροχος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που βρίσκεται στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2003 με επίκεντρο την κατάρτιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την εκπαίδευση ενηλίκων σε δεξιότητες που θα είναι χρήσιμες για μελλοντικές θέσεις εργασίας. Δέσμευσή μας είναι να παρέχουμε ποιοτική εκπαίδευση και πιστοποίηση στα αντικείμενα που ασχολούμαστε και να υποστηρίζουμε τους εκπαιδευόμενους μας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα εξασφαλίσουν την ομαλή και επιτυχή μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.

Puhu Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Η PUHU είναι μια εταιρεία έρευνας και παροχής συμβουλών που στοχεύει στην αξιοποίηση της σχέσης μεταξύ ακαδημαϊκής γνώσης και πρακτικών, εστιάζοντας σε δύο κύριους τομείς: τις κοινωνικές επιστήμες και την τεχνολογία. Στην PUHU μια ομάδα κοινωνικών επιστημόνων από διαφορετικούς τομείς, όπως η ανθρωπολογία, η διοίκηση, τα πληροφοριακά συστήματα, το μάρκετινγκ, η μηχανική, ο σχεδιασμός και οι ανθρώπινοι πόροι, συνεργάζονται και δημιουργούν ιδέες και έργα.