Σχετικά με το σχέδιο

Η Ευρώπη αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς μετανάστευσης, κυρίως λόγω της σχετικής οικονομικής ευημερίας και της πολιτικής της σταθερότητας. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για τη Μετανάστευση 2020 η Ευρώπη παρουσίασε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση κατά τη διάρκεια του 2019, με αύξηση 25 εκατομμυρίων διεθνών μεταναστών (5,5 %) από τα 448 εκατομμύρια άτομα που ζουν στην ΕΕ-27 ήταν πολίτες εκτός της ΕΕ-27. Δεδομένων αυτών των αριθμών, η μετανάστευση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως παγκόσμιο ζήτημα. Τούτου λεχθέντος, η αύξηση των μεταναστών είναι εμφανής διαχρονικά – τόσο αριθμητικά όσο και αναλογικά – και με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως. Όσον αφορά την κατά φύλο κατανομή των μεταναστών στα κράτη μέλη της ΕΕ-27 το 2018, οι γυναίκες μετανάστευσαν όσο και οι άνδρες, σχεδόν οι μισοί (46%) από όλους τους διεθνείς μετανάστες ήταν γυναίκες. (Eurostat, Μάιος 2020) Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες σε διάφορα στάδια της μετανάστευσης.

Σύμφωνα με το UNFPA (United nations Populated Fund) η μετανάστευση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τις μετανάστριες γυναίκες για διάφορoυς λόγους:

  • “Οι μετανάστριες αντιμετωπίζουν διπλές διακρίσεις – ως γυναίκες και ως μετανάστριες. Οι γυναίκες μπορεί να υποφέρουν διπλά από αυτές τις συμπεριφορές, καθώς βιώνουν διακρίσεις όχι μόνο με βάση τη μεταναστευτική τους ιδιότητα αλλά και με βάση το φύλο τους. Αυτό μπορεί να λάβει τη μορφή διακρίσεων και κακομεταχείρισης – συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης – στο χώρο εργασίας, κατά την αναζήτηση στέγης, κατά τη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών και κατά την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υγείας.
  • Οι γυναίκες μετανάστριες αντιμετωπίζουν σημαντικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της εμπορίας ανθρώπων και της βίας. Οι μετανάστριες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην κακοποίηση και την εκμετάλλευση, καθώς αποτελούν το 71% των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με έκθεση του 2018 του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα.
  • Οι μετανάστριες είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας στον προορισμό τους. Όταν οι γυναίκες μετανάστριες φτάνουν στον προορισμό τους, αντιμετωπίζουν εμπόδια στην υγειονομική περίθαλψη, ιδίως στις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας.”

Το EMMW είναι ένα σχέδιο κατάρτισης με σκοπό την ανάπτυξη και τη διαχείριση συναισθηματικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της μετανάστευσης, που απευθύνεται τόσο σε μετανάστριες όσο και σε κοινωνικούς λειτουργούς και ΜΚΟ με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης κινδύνου που διατρέχουν κατά την προσαρμογή και την ενσωμάτωση σε μια χώρα διαφορετική από αυτή της καταγωγής τους και, στο τέλος, την ψυχολογική ευημερία και την ένταξη στη χώρα υποδοχής. Το σύστημα κατάρτισης πρέπει να αναπτυχθεί σε αυτές τις δύο γραμμές με συμπληρωματικούς τρόπους, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστούν δίνοντας προσοχή στις διαφορετικές ομάδες-στόχους και στον ιδιαίτερο τρόπο που πρέπει να αναπτύξουν αυτή τη βασική δεξιότητα.