Questionnaire FormSurvey

EMMW öz değerlendirme sayfasına hoş geldiniz!

Bu öz değerlendirme göç çerçevesinde duygusal becerilerin geliştirilmesi ve düzenlenmesi amacıyla tasarlanmış EMMW (Göçmen Kadınlar için Duygusal Yönetim) projesinin bir parçası olarak oluşturulmuştur. EMMW projesi, göçmen kadınlar, sosyal hizmet uzmanları ve STK'lara ulaşarak önerdiği eğitim içeriğiyle göç alanında çalışan grupları desteklemeyi amaçlamaktadır. Projenin nihai amacı ise kadın mülteci ve sığınmacıların göç ettikleri ülkeye adaptasyon ve entegrasyon süreçlerini iyileştirmektir.

Bu nedenle, farklı alanlarda kendinizi keşfedebileceğiniz sosyo-duygusal beceriler üzerine bu öz değerlendirme formunu yanıtlayarak bize yardımcı olmanızı istiyoruz. Bu proje boyunca, sosyal beceri ve yetkinliklerimizi iyileştirmek için bir dizi araç ve malzeme sunacağız, bu nedenle EMMW'yi takip edin!

Yardımlarınız ve katılımınız için çok teşekkür ederiz!

İkamet Edilen Ülke