Καλώς ήρθατε στην αυτοαξιολόγηση του EMMW!

Δημιουργήσαμε αυτό το εργαλείο στο πλαίσιο του έργου EMMW (Emotional Management for Migrant Women), όπου θέλουμε να εργαστούμε πάνω στην ανάπτυξη και διαχείριση των συναισθηματικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της μετανάστευσης, απευθυνόμενοι σε μετανάστριες, καθώς και σε κοινωνικούς λειτουργούς και ΜΚΟ με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης κινδύνου που διατρέχουν κατά την προσαρμογή και την ενσωμάτωση σε μια χώρα διαφορετική από τη χώρα καταγωγής τους και, τελικά, την ψυχολογική ευημερία και ένταξη στη χώρα υποδοχής.

Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να μας βοηθήσετε, κάνοντας αυτή την αυτοαξιολόγηση σχετικά με τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες, όπου θα μπορέσετε να ανακαλύψετε το δικό σας επίπεδο σε διάφορους τομείς. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του έργου, θα προσφέρουμε μια σειρά εργαλείων και υλικών προκειμένου να βελτιώσουμε τις ελλείψεις μας σε κοινωνικές δεξιότητες, γι' αυτό σας συνιστούμε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του EMMW. 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια και τη συμμετοχή σας!

Χώρα διαμονής