Questionnaire FormSurvey

Welkom bij de EMMW zelfevaluatie!

We hebben dit instrument gecreëerd als onderdeel van het EMMW-project (Emotioneel Management voor Migrantenvrouwen), waarbij we willen werken aan de ontwikkeling en het beheer van emotionele vaardigheden in het kader van immigratie, waarbij we zowel migrantenvrouwen als maatschappelijk werkers en NGO's willen bereiken met als doel hun risicosituatie bij de aanpassing aan en integratie in een ander land dan hun land van herkomst te verbeteren en uiteindelijk het psychologisch welzijn en de integratie in het gastland.

Daarom willen we graag dat u ons helpt door deze zelfevaluatie over sociaal-emotionele vaardigheden te maken, waarin u uw eigen niveau op verschillende gebieden kunt ontdekken. Gedurende dit project zullen we een reeks instrumenten en materialen aanbieden om onze tekortkomingen op het gebied van soft skills te verbeteren, dus we raden u aan de ontwikkeling van EMMW te volgen.

Hartelijk dank voor uw hulp en deelname!

Land van verblijf