Proje Hakkında

Avrupa, göreceli ekonomik refahı ve siyasi istikrarı nedeniyle geleneksel olarak göçün başlıca hedeflerinden biri olmuştur. Dünya Göç Raporu 2020’ye göre Avrupa, AB-27’de yaşayan 448 milyon kişinin AB-27 vatandaşı olmayan 25 milyon uluslararası göçmen (%5.5) artışıyla 2019 yılında en büyük ikinci büyümeyi yaşamıştır. Bu rakamlar göz önüne alındığında, göçün küresel bir mesele olarak ele alınması gerekmektedir. Bununla birlikte, göçmenlerdeki artış zaman içinde hem sayısal hem de oransal olarak belirgin hale gelmiştir ve daha önce tahmin edilenden biraz daha hızlı bir oranda gerçekleşmiştir. 2018’de AB-27 Üye Devletlerine göç edenlerin cinsiyet dağılımına bakıldığında kadınların erkekler kadar göç ettiği, tüm uluslararası göçmenlerin neredeyse yarısının (%46) kadın olduğu görülmektedir. (Eurostat, Mayıs 2020) Öte yandan kadınlar göçün farklı aşamalarında belirli zorluklarla karşılaşmaktadır.

UNFPA’ya (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) göre göç, farklı nedenlerle göçmen kadınlar için ciddi bir endişe kaynağıdır:

  • Göçmen kadınlar hem kadın hem de göçmen olarak çifte ayrımcılıkla karşı karşıyadır. Kadınlar bu tutumlardan iki kat daha fazla zarar görebilmekte, sadece göçmen statülerinden dolayı değil aynı zamanda cinsiyetlerinden dolayı da ayrımcılığa maruz kalabilmektedir. Bu, işyerinde, konut ararken, toplu taşıma araçlarını kullanırken, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişirken cinsel taciz de dahil olmak üzere ayrımcılık ve kötü muamele şeklinde olabilir.

  • Kadın göçmenler cinsel sömürü, insan ticareti ve şiddet gibi büyük risklerle karşı karşıyadır. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin 2018 raporuna göre, göçmen kadınlar istismar ve sömürüye karşı özellikle savunmasızdır ve insan ticareti mağdurlarının %71’ini oluşturmaktadır.

  • Göçmen kadınların varış noktalarında sağlık sorunlarıyla karşılaşma olasılığı daha yüksektir. Kadın göçmenler varış noktalarına ulaştıklarında, başta cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri olmak üzere sağlık hizmetlerine erişimde engellerle karşılaşmaktadır.

EMMW, göçmenlik çerçevesinde duygusal becerilerin geliştirilmesi ve yönetilmesi, hem kadın göçmenlere hem de sosyal hizmet uzmanlarına ve STK’lara ulaşılması amacıyla farklı bir ülkeye uyum ve entegrasyonda risk durumlarının iyileştirilmesi amacıyla tasarlanan bir eğitim planıdır. Eğitim sistemi bu iki hatta birbirini tamamlayan yollarla geliştirilmelidir, ancak farklı hedef gruplara ve bu temel beceriyi geliştirmek için özel yollarına dikkat edilerek karşı karşıya getirilmelidir.